Asbest op agrarische bedrijfsgebouwen

In Nederland zijn ongeveer 130 miljoen m2 asbesthoudende daken en gevelpanelen, waarvan driekwart op boerderijen en (agrarische en MKB) bedrijfsgebouwen. De daken verouderen of raken beschadigd, waardoor asbest vrij komt. Asbestvezels kunnen de gezondheid schaden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden!
Op deze website vindt u informatie over het deskundig verwijderen van asbest van (voormalige agrarische) bedrijfsgebouwen.

Stichting Bevordering Asbestsanering Agro- en MKB Bedrijfsgebouwen stimuleert de verwijdering van asbest door informatie te geven over wet- en regelgeving en subsidieregelingen. Daarnaast faciliteren en ontzorgen we eigenaren van asbestdaken door een kwalitatief goede asbestsanering aan te bieden.

Meteen aan de slag

Woningeigenaar?

De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen behartigt de belangen van eigenaren van woningen met een asbestdak. De contactgroep wil betere voorzieningen voor deze eigenaren bereiken, zodat saneren met minder problemen mogelijk wordt. Lees verder.

Laatste nieuws

Naar nieuwsoverzicht